GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Iyi Haber çalışmaları Diğer metinler 

Gençler için GT Çalışmaları

1. BİR MÜJDE GRUBUNU BAŞLATMAK İÇİN NE YAPMALISINIZ?
2. İSA FELÇLİ BİR ADAMLA KARŞILAŞIYOR Markos 2:1-12
3. İSA BİR VERGİ DAİRESİNİN MÜDÜRÜYLE KARŞILAŞIYOR Luka 19:1-10
4. İSA BİR FAHİŞEYLE KARŞILAŞIYOR Luka 7:36-50
5. İSA VARLIKLI BİR SİYASETÇİYLE KARŞILAŞIYOR Markos 10:17-27
6. İSA'NIN ÖĞRETİLERİ: KAYIP OĞUL Luka 15:11-24
7. İSA'NIN ÖĞRETİLERİ: DİĞER KAYIP OĞUL Luka 15:25-32
8. İSA'NIN ÖĞRETİLERİ: KOMŞUM KİMDİR? Luka 10:25-37
9. İSA İKİ HAYDUTLA KARŞILAŞIYOR Luka 23:32-43
10. İSA ŞÜPHECİ BİR ÖĞRENCİSİYLE KARŞILAŞIYOR Yuhanna 20:19-29

Print all lessons

Version for printing    
Downloads    
Contact us    
Webmaster