GT Bible Studies    

    Swedish    


Navigering Glädjebudskaps - studier Annat Bibelstudiematerial 

Glädjebudskapsstudier över Markusevangeliet

OBS! I den fjärde kolumnen finns det tecken som visar hur svår texten är. De lättaste texterna har en asterisk (*), lite svårare texter två (**) och de svåraste tre asterisker (***).

1. HÄR BÖRJAR GLÄDJEBUDET 1:1-11 ***
2. EN SUND SJÄL I EN SUND KROPP 2:1-12 *
3. EN FÄLLA GILLRAS FÖR JESUS 3:1-6 **
4. NÄR DET STORMAR 4:35-41 **
5. ETT HOPPLÖST FALL 5:1-20 **
6. NÄR DET VÄRSTA HÄNDER 5:21-24, 35-43 **
7. EN KVINNA SOM FÖRLORAT SIN KVINNLIGHET 5:25-34 *
8. ETT HUVUD PÅ FAT 6:16-29 **
9. 25000 BRÖD OCH 10000 FISKAR 6:30-44 **
10. EFFATA - ÖPPNA DIG! 7:31-37 **
11. EN BLIND UTAN EGEN VILJA 8:22-26 **
12. RÄDDAT OCH FÖRLORAT LIV 8:34-38 ***
13. TROENDE BARA TILL HÄLFTEN 9:14-29 *
14. FÖRFÖRARENS ÖDE 9:42-50 ***
15. JESUS OCH BARNEN 10:13-16 **
16. EN SKATT PÅ JORDEN 10:17-27 *
17. KAMPEN OM MINISTERPORTFÖLJERNA 10:32-45 **
18. EN BLIND TIGGARES TROSBEKÄNNELSE 10:46-52 *
19. FIKONTRÄDET SOM FÖRBANNADE 11:12-14, 20-25 ***
20. KROPPENS UPPSTÅNDELSE - ETT SKÄMT 12:18-27 ***
21. JESU ÅTERKOMST 13:14-32 ***
22. KÄRLEKEN UPPHÖR ALDRIG 14:1-9 **
23. RÄTTEGÅNGEN MOT JESUS - EN FARS 15:1-15 **
24. DEN OTROLIGA UPPSTÅENDELSEN 16:1-11 **

Print/view all lessons

Skriv ut    
Downloads    
Kontakta oss    
Webmaster