GT Bible Studies    

    Swedish    


Navigering Glädjebudskaps - studier Annat Bibelstudiematerial 

Glädjebudskapsstudier över Lukasevangeliet

OBS!: I den fjärde kolumnen finns det tecken som visar hur svår texten är. De lättaste texterna har en asterisk (*), lite svårare texter två (**) och de svåraste tre asterisker (***).

1. Jungfrun blir gravid 1:26-38***
2. Herdarna vid krubban 2:8-20**
3. Hanna och Symeon 2:25-38**
4. Jesus som tonåring 2:40-52**
5. Johannes döparens budskap 3: 7-20***
6. Jesu första arbetsdag 4: 31-37***
7. Den stora fångsten 5: 1-11**
8. Den verkliga lyckan 6:20-26 **
9. Älska dina fiender 6:27-38**
10. Vad är grunden i ditt liv? 6:45-49 **
11. Sorgen som vändes i glädje 7:11-17*
12. Förlåtelse för många synder 7:36-50 *
13. Liknelsen om sådden 8:4-15**
14. Jag skall följa dig 9:57-62**
15. Namnet upptecknat i boken 10:17-20***
16. Den barmhärtige samariern 10:25-37**
17. Det enda nödvändiga 10:38-42**
18. En fisk eller en orm? 11:5-13**
19. Den rike dåren 12:13-21**
20. En är trogen, den andre otrogen 12:35-48***
21. Fikonträdet som inte bar frukt 13:6-9***
22. En krokryggig kvinna 13:10-17**
23. Den trånga porten 13:22-30***
24. Den stora middagen 14:12-24**
25. Det förlorade fåret 15:1-7**
26. Äventyraren vänder hem 15:11-24 *
27. Ännu en förlorad son 15: 25-32**
28. Den rike mannen och Lasaros 16:19-31**
29. Tro och helande 17:11-19*
30. Änkan och domaren 18:1-8**
31. Vem är rättfärdig? 18:9-14**
32. Skattebjörnen i trädet 19:1-10 *
33. Den sista liknelsen 20:9-19***
34. Änkans skärv 21:1-4**
35. Petrus förnekar sin herre 22:31-34 och 54-62*
36. Paradisets port öppnas 23:32-43*
37. På vägen till Emmaus 24:13-35**
38. Till alla folk 24:44-53***

Print all lessons

Skriv ut    
Downloads    
Kontakta oss    
Webmaster