GT Bible Studies    

    Swedish    


Navigering Glädjebudskaps - studier Annat Bibelstudiematerial 

Bibelgruppshandledning för Jobs bok

Frågor till boken Och Herren tog

För kris- och sorgegrupper

Mailis Janatuinen

OBS! Detta material är inte avsett för glädjebudskapsgrupper (dit också nya kan komma med) utan för bibelgrupper med deltagare som är troende. Vi rekommenderar att ni inte börjar med detta material utan att ni först - även om alla är troende - går igenom två evangelier!

FÖRORD
1. Världens lyckligaste man Kapitel 1
2. Job mellan Gud och Satan Kapitel 2
3. Herren gav, Herren tog Kapitel 3
4. Vännerna blir fiender Kapitel 4
5. Gud på de anklagades bänk Kapitel 5
6. Jag vet att min Förlossare lever Kapitel 6
7. Elihu - på vems sida är han? Kapitel 7
8. Till slut svarar Herren Kapitel 8
9. Den sista domen Kapitel 9
10. Happy End Kapitel 10

Print/view all lessons

Skriv ut    
Downloads    
Kontakta oss    
Webmaster