GT Bible Studies    

    Swedish    


Navigering Glädjebudskaps - studier Annat Bibelstudiematerial 

Frågor till bibelstudier över Jeremias bok

DEN GRÅTANDE KOPPARMUREN

Mailis Janatuinen

OBS! Detta material är inte avsett för glädjebudskapsgrupper (dit också nya kan komma med) utan för bibelgrupper med deltagare som är troende. Vi rekommenderar att ni inte börjar med detta material utan att ni först - även om alla är troende - går igenom två evangelier!

FÖRORD
1. DEN UNGA PROFETENS KALLELSE Kapitel 1
2. REFORMATIONSPREDIKAN Kapitel 2-6
3. TEMPELTEOLOGIN LEDER TILL TEMPLETS FÖRSTÖRELSE Kapitel 7-10
4. MORDFÖRSÖK Kapitel 26 och 11:18-23
5. FÖREBILDLIGA HANDLINGAR Kapitel 12-14
6. PROFETENS ENSAMHET Kapitel 16
7. JEREMIAS KLAGOVISOR Kapitel 15, 17
8. DET SÖNDRIGA LERKÄRLET Kapitel 18-19
9. I FOTSTOCKEN! Kapitel 20
10. FOLKENS PROFET Kapitel 25, 46-49
11. GUDS ORD BRÄNNS Kapitel 36 och 45
12. DE ONDA HERDARNA OCH DEN RÄTTFÄRDIGE TELNINGEN (ROTEN) Kapitel 13
13. ETT OK PÅ RYGGEN Kapitel 27-28
14. TVÅNGSFLYKTINGARNAS FRAMTID OCH HOPP Kapitel 29 och 24
15. BABYLONIEN – HERRENS VREDES HAMMARE Kapitel 50-51
16. SIDKIAS KATASTROFALA UTRIKESPOLITIK Kapitel 21, 34:1-7, 52:1-5
17. BELÄGRINGEN LÄTTAR FÖR EN STUND Kapitel 34:8-22 och 37
18. HERRENS DAG Kapitel 30
19. NYTT HOPP MITT I HOPPLÖSHETEN Kapitel 31
20. KÖPET AV EN ÅKER – EN AKT AV HOPP Kapitel 32
21. JEREMIA I BRUNNEN Kapitel 38:1-13 och 39:15-17 samt Klagovisorna 3:52-58
22. SIDKIAS SISTA MÖJLIGHET Kapitel 38:14-28
23. SISTA TRÖSTEN FÖRE KATASTROFEN Kapitel 33
24. ACK, DE BESEGRADE! Kapitel 39:1-14 och 52:1-30 samt Klag 3 och 5
25. MORDET PÅ STÅTHÅLLAREN Kapitel 40-41
26. TILL TRÄLDOMENS LAND Kapitel 42-44
27. JEREMIAS ARV Kapitel 52:31-34, Dan 9:1-2, 2 Krön 36:17-23, 1 Krön 3:17-24, Matt 16:14

Print/view all lessons

Skriv ut    
Downloads    
Kontakta oss    
Webmaster