GT Bible Studies    

    Swedish    


Navigering Glädjebudskaps - studier Annat Bibelstudiematerial 

Bibelgruppshandledning för Apostlagärningarna

ÄNDA TILL JORDENS YTTERSTA GRÄNS

Mailis Janatuinen

OBS! Detta material är inte avsett för glädjebudskapsgrupper (dit också nya kan komma med) utan för bibelgrupper med deltagare som är troende. Vi rekommenderar att ni inte börjar med detta material utan att ni först - även om alla är troende - går igenom två evangelier!

FÖRORD
1. UPPGIFTEN ATT ERÖVRA VÄRLDEN GES Kapitel 1
2. KRAFTGIVAREN GES Kapitel 2
3. APOSTLARNAS FÖRSTA UNDER Kapitel 3
4. KAN MAN LURA DEN HELIGE ANDE? Kapitel 4-5
5. DEN FÖRSTA MARTYREN Kapitel 6-7
6. DEN ETIOPISKE FINANSMINISTERN Kapitel 8
7. SAULUS BLIR PAULUS Kapitel 9
8. EN ROMERSK OFFICER BLIR DÖPT Kapitel 10
9. VEM TILLHÖR DEN HELIGE ANDES GÅVA? Kapitel 11A
10. EN HEDNAKRISTEN FÖRSAMLING FÖDS Kapitel 11b
11. PETRUS FLYKT Kapitel 12
12. DE FÖRSTA MISSIONSPREDIKANTERNA Kapitel 13
13. ZEUS OCH HERMES Kapitel 14
14. DET FÖRSTA KYRKOMÖTET Kapitel 15
15. EVANGELIET KOMMER TILL EUROPA Kapitel 16
16. TALET TILL FILOSOFERNA I ATEN Kapitel 17
17. STORSTADSMISSION I KORINT Kapitel 18
18. DEN MAGISKA TRON LIDER FÖRLUST Kapitel 19
19. EN TÖRNTAGG I KÖTTET 2 Kor 12:1-10
20. ETT TÅRFYLLT FARVÄL Kapitel 20
21. IN I VARGENS GAP - ENLIGT GUDS VILJA Kapitel 21
22. PAULUS FÖRSVARSTAL Kapitel 22
23. KRIS I STORA RÅDET Kapitel 23
24. TILL ATT BLI DÖMD AV STORPAMPARNA Kapitel 24-25
25. JAG KUNDE INTE LÅTA BLI ATT LYDA DEN HIMMELSKA SYNEN Kapitel 26
26. SKEPPSBROTT Kapitel 27
27. ALLA VÄGAR BÄR TILL ROM Kapitel 28
28. DE SISTA AVSKEDSORDEN 2 Timoteusbrevet

Print/view all lessons

Skriv ut    
Downloads    
Kontakta oss    
Webmaster