GT Bible Studies    

    Swahili    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Swahili

GTBS on Matthew's Gospel

Matthew
1. YUSUFU BABA WA KAMBO WA MWANA WA MUNGU 1:18-25
2. WATU WENYE BUSARA KUTOKA MASHARIKI 2:1-12
3. YESU ABATIZWA 3:13-17
4. YESU KUJARIBIWA KATIKA DHAMBI 4:1-11
5. MAHUBIRI KUTOKA MLIMA SINAI 5:21-32
6. USIOGOPE 6:25-34
7. MANABII WA UWONGO 7:15-25
8. AFISA WA KIGENI 8:5-13
9. WITO KWA MATHAYO 9:9-13
10. UMILIVU WA ADHA 10:16-31
11. BARI NJEMA KWA MASKINI 11:1-6
12. IGO MWEPESI 11:28-30
13. NENO MATUPU 12:33-37
14. ANO NA MAGUGU 13:24-30 na 36-43
15. TRO ATEMBEA JUU YA MAJI 14:22-34
16. ZUNI KUBWA NA IMANIKUBWA 15:21-28
17. MIONI AWA MWAMBA 16:13-23
18. ONEKANO WA YESU KAMA MUNGU 17:1-9
19. UMISHI ASIYE NA REHEMA 18:21-35
20. OA, TALAKA NA UOAJI TENA 19:1-12
21. MWE KUCHELEWA 20:1-16
22. ALME APANDA MJINI KWAKE 21: 1-11
23. EREHE YA HARUSI YA MWANA WA MFALME 22:1-14
24. NANI AMBAYE NI MNAFIKI? 23:1-12
25. INGU NA NCHI ZITAPITA 24:29-44
26. NAWALI KUMI 25:1-13
27. WEKEZA KATIKA VIPAJI 25:14-30
28. NDOO NA MBUZI 25:31-46
29. PAMBANO KULE GETHSEMANE 26:36-46
30. A NINI WAMENIACHA 27:33-54
31. INZI MAKABURINI 27:62 - 28:15
32. ME KUU 28:16-20

Print all lessons

Version for printing    
Downloads    
Contact us    
Webmaster