GT Bible Studies    

    Swahili    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Swahili

GTBS on Luke's Gospel

Note: In the fourth column are the rankings of the questions. The easiest ones are marked with one *, fairly easy ones with ** and somewhat difficult ones with ***.

Luke
1. BIKIRA AZAA Luka 1:26-38 ***
2. WACHUNGAJI MAKONDENI Luka 2:8-20 **
3. ANNA NA SIMEONI Luka 2:25-38 **
4. YESU AKIWA KIJANA Luka 2:40-52 **
5. UJUMBE WA YOHANA MPATIZAJI Luka 3:7-20 ***
6. SIKU YA KWANZA YA HUDUMA YA YESU Luka 4:31-37 ***
7. KUFUA SAMAKI WENGI Luka 5:1-11 **
8. NI NANI ALIYE NA FURAHA YA KWELI? Luka 6:20-26 **
9. MPENDE ADUI YAKO! Luka 6:27-38 **
10. . MSINGI WA MAISHA YAKO Luka 6:45-49 **
11. . MJANE WA NAINI Luka 7:11-17 *
12. . MWANAMKE ALIYE SAMAHEWA MENGI Luka 7:36-50 *
13. . MFANO WA MPANDAJI Luka 8:4-15 **
14. . NITAKUFUATA Luka 9:57-62 **
15. . JINA MBINGUNI Luka 10:17-20 ***
16. . MSAMARIA MWEMA Luka 10:25-37 **
17. . KITU CHA PEKEE KINACHOHITAJIKA Luka 10:38-42 **
18. . SAMAKI AU NYOKA? Luka 11:5-13 **
19. . TAJIRI MPUMBAVU Luka 12:13-21 **
20. . MWAMINIFU NA SIYE MWAMINIFU Luka 12:35-48 ***
21. . MKUYU TASA Luka 13:6-9 ***
22. . MWANA MKE MWENYE NUNDU Luka 13:10-17 **
23. . MLANGO ULIO MWEMBAMBA Luka 13:22-30 ***
24. . MFANO WA KARAMU KUU Luka 14:12-24 **
25. . Kondoo Aliyepotea Luka 15:1-7 **
26. . MWANA MPOTEVU Luka 15:11-24 *
27. . MWANA MPOTEVU MWINGINE Luka 15:25-32 **
28. . TAJIRI NA LAZARO Luka 16:19-31 **
29. . KUMI WAPONYWA, MMOJA KAOKOKA Luka 17:11-19 *
30. . MFANO WA MJANE Luka 18:1-8 **
31. . NANI MWENYE HAKI? Luka 18:9-14 **
32. . MTOSHA USHURU JUU YA MTI Luka 19:1-10 *
33. . MFANO WA MWISHO Luka 20:9-19 ***
34. . SADAKA YA MJANE Luka 21:1-4 **
35. . PETRO ALIMKANA BWANA WAKE Luka 22:31-33 na 54-62 *
36. . MILANGO YA PARADISO UMEFUNGULIWA Luka 23:32-43 *
37. . MATEMBEZI YA KWENDA EMAU Luka 24:13-35 **
38. . KWA MATAIFA YOTE Luka 24:44-53 ***

Print all lessons

Version for printing    
Downloads    
Contact us    
Webmaster