GT Bible Studies    

    Swahili    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Swahili

KIJITABU CHA MAFUNDISHO YA BIBLIA KUHUSU HABARI NJEMA (kwa Afrika)

Beginners
1. YESU ANAKUTANA NA MTUMISHI WA SERIKALI MDANGANYIFU (Mt 9:9 -14)
2. YESU ANAKUTANA NA MTU ALIYEPOOZA (Mk 2:1 - 12)
3. YESU ANAKUTANA NA KAHABA (Luka 7:36 - 50)
4. YESU ANAKUTANA NA TAJIRI (Mk 10:17 - 27)
5. MAFUNDISHO YA YESU: MWANA MPOTEVU (Lk 15:11 - 24)
6. MAFUNDISHO ZAIDI YA YESU: MWANA MPOTEVU MWINGINE (Lk 15:25 - 32)
7. MAFUNDISHO ZAIDI YA YESU: JIRANI YANGU NI NANI? (Lk 10:25 - 37)
8. WAKATI TENDO LISILOWEZEKANA LINATENDEKA (Mk 5:21 - 24 na 35 - 43)
9. MWANAMKE ALIYETOKWA DAMU (Mk 5:25 - 34)
10. . "EFATHA" - FUNGUKA (Mk 7:31 - 37)
11. . MUUMINI ANAYEAMINI SHINGO UPANDE (Mk 9:14 - 29)
12. . KILIO CHA KIPOFU MWOMBAJI (Mk 10:46 - 52)
13. . UPENDO HAUTAWEZA KUSHINDWA (Mk 14:1 - 9)
14. . KICHEKO KIITWACHO HUKUMU YA YESU (Mk 15:1 - 15)
15. . YESU ANAKUTANA NA WAHALIFU WAWILI (Lk 23:32 - 43)
16. . KUFUFUKA KUSIKOAMINIKA (Mk 16:1 - 8)
17. . YESU ANAKUTANA NA MWANAFUNZI MWENYE MASHAKA (Yn 20:19 - 29)

Print all lessons

Version for printing    
Downloads    
Contact us    
Webmaster