GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

Biblické štúdium Dobrej zvesti podľ podľa Jánovho evanjelia

Poznámka: Štvrtý stĺpec poukazuje na náročnosť otázok. Najľahšie texty sú označené jednou *, pomerne ľahké dvoma ** a najťažšie troma ***.

Jánovho
1. Slovo je Boh 1,1-18***
2. Našli sme Mesiáša! 1,43-51**
3. Voda sa zmení na víno 2,1-11**
4. Ježiš s bičom v ruke 2,13-22***
5. Farizej a medený had 3,1-16**
6. Živá voda 4,5-19*
7. Znamenia, zázraky a viera 4,46-54**
8. Všetkými zavrhnutý 5,1-18*
9. Chlieb života 6,1-15**
10. Utajený Mesiáš 7,40-52***
11. Pán Ježiš ako sudca 8,1-11*
12. Svetlo sveta 91-7; 18-23 a 35-41**
13. Dobrý pastier 10,1-16***
14. Vzkriesenie a život 11, 1-5 a 32-46**
15. Odumretie pšeničného zrna 12, 23-33***
16. Pán koná prácu sluhu 13, 1-17**
17. Cesta, pravda i život 14, 1-11***
18. Pravý vínny kmeň 15,1-11***
19. Zármutok a radosť 16,20-24; 32-33***
20. Pán Ježiš sa modlí za svojich 17, 13-21***
21. Ježišovo zajatie 18,1-14**
22. Dokonané! 19,25-30**
23. Pri prázdnom hrobe 20,11-18**
24. Ak neuvidím, vôbec neuverím! 20,19-29**
25. Miluješ ma? 21,15-19**

Tlačiť/Pozrieť všetky lekcie

Verzia na vytlačenie    
Inštalácie    
Kontakt    
Web-master