GT Bible Studies    

    Norwegian    


Navigering Glad Tidings Bible Studies in Norwegian Other 

Gode nyheter til bibelstudiegrupper

03/2010

Ordene i Bibelen reiser seg opp og blir levende. De forteller at Jesus kjenner deg og bryr seg om deg. Evangelietekstene får en større mening i livene våre! Mailis Janatuinen fra Finland har utviklet Glad Tidings Bible Studies, og TT-elevene var så heldige å få besøk av henne og bli introdusert for studiemetoden.

Annen hver setning går i svensk og engelsk når den bibel-beleste og ikke minst bibel-bereiste finske kvinnen forteller om sin hjertesak. Med en forbilledlig selvsikkerhet presenterer hun opplegget sitt, og sier: – Jeg tror at mine spørsmål, som jeg har arbeidet med i tjue år, er bedre enn de en student kan lage på en time.

Men først må vi få vite hva opplegget egentlig er.

Mailis velger hun ut fem av hovedkurselevene som frivillig har blitt med på TT-linja sitt seminar, ber dem sette seg foran tavla i auditoriet, og lar oss andre være tilskuere til et bibelgruppemøte. Hun får vår respekt øyeblikkelig, gjennom den trygge måten hun prater på. – Vi har tre regler, forklarer hun, og vi blir kjent med prinsippene for bibelstudiet. Ingen svar er feil, for alle skal være trygge. Ingen skal bli tvunget til å svare. De fem som ble plukket ut uten å ha meldt seg frivillige, ser ut til å lette litt på skuldrene der de sitter. Så begynner de.

Ei bibelstudieøkt med Glad Tidings Bible Studies er basert på avsnitt fra de fire evangeliene og fra Apostlenes gjerninger. Til hvert avsnitt hører det til ca. ti spørsmål, og eventuelle hjelpespørsmål. Ut i fra den lille bakgrunnsinformasjonen som vi får, og spørsmålene, får vi hjelp til å se dybden i den korte teksten. Hvis du, som Bartimeus, hadde skaffet alt du hadde å leve for, ved å tigge, hva ville vært det vanskeligste for deg? Hva kan en blind mann lære av å sitte i veikanten i mange år? Slik får vi et innblikk i den blinde mannens liv, ut i fra de få versene i Markus 10 som forteller om ham, og vi ser at det Jesus gjør for ham, er akkurat det han trenger. Slik kan vi lære at det Jesus gjør for oss, er akkurat det vi trenger. Teksten om Bartimeus fra Jeriko er blitt levende for oss som lever i hele verden i dag!

TT-elevene ble tydelig inspirert av seminaret og av teksten fra Markus vi selv fikk studere ved hjelp av GTBS.  Vi gleder oss til vi kommer hjem og får presentert opplegget for våre bibelgrupper og andre sammenhenger – for dette skal innføres fra og med første samling, er det noen som har sagt!

Takk til Mailis Janatuinen for besøket, og takk til Gud for Mailis!

Finn ut mer om Glad Tidings Bible Studies på www.gladtidings-bs.com.Version for printing    
Downloads    
Kontakt oss    
Webmaster