GT Bible Studies    

    Norwegian    


Navigering Glad Tidings Bible Studies in Norwegian Other 

Gledesbudskap studier i Lukasevangeliet

*I fjerde kolonne viser asteriks (*) hvor vanskelig teksten er. De letteste tekstene har én asteriks, litt vanskeligere to, og de vanskeligste tre.

1. EN JOMFRU BLIR MED BARN 1:26-38 ***
2. HYRDENE PÅ MARKEN 2:8-20 **
3. ANNA OG SIMEON 2:25-38 **
4. JESUS SOM TOLVÅRING 2:39-52 **
5. DØPEREN JOHANNES SITT BUDSKAP 3:2-20 ***
6. DEN FØRSTE DAGEN I JESU VIRKE 4:31-37 ***
7. DEN STORE FISKEFANGSTEN 5:1-11 **
8. HVEM ER LYKKELIG? 6:20-26 **
9. ELSK DINE FIENDER! 6:27-38 **
10. VÅRT LIVSGRUNNLAG 6:46-49 **
11. ENKEN I NAIN 7:11-17 *
12. KVINNEN SOM FIKK TILGITT MYE 7:36-50 *
13. LIGNELSEN OM SÅKORNET 8:4-15 **
14. JEG VIL FØLGE DEG 9:57-62 **
15. NAVNET SKREVET I HIMMELEN 10:17-20 ***
16. DEN GODE SAMARITAN 10:25-37 **
17. DET ENE NØDVENDIGE 10:38-42 **
18. SLANGE ELLER FISK 11:5-13 **
19. DEN RIKE BONDEN 12:13-21 **
20. EN TROFAST OG EN TROLØS TJENER 12:35-48 ***
21. LIGNELSEN OM FIKENTREET 13:6-9 ***
22. DEN KRUMBØYDE KVINNEN 13:10-17 **
23. DEN TRANGE DØR 13:22-30 ***
24. DET STORE GJESTEBUDET 14:12-24 **
25. DET TAPTE FÅRET 15:1-7 **
26. DEN FORTAPTE SØNN 15:11-24 *
27. EN ANNEN FORTAPT SØNN 15:25-32 **
28. DEN RIKE MANNEN OG LASARUS 16:19-31 **
29. TI HELBREDET, EN FRELST 17:11-19 *
30. EN UTHOLDENDE ENKE 18:1-8 **
31. FARISEEREN OG TOLLEREN 18:9-14 **
32. EN OVERTOLLER I ET TRE 19:1-10 *
33. FORPAKTEREN OG ARVINGEN 20:9-19 ***
34. ENKENS GAVE 21:1-4 **
35. PETER FORRÅDER SIN HERRE OG MESTER 22:31-34 og 54-62 *
36. HIMMELRIKETS PORTER ER ÅPNET 23:32-43 *
37. PÅ VEIEN TIL EMMAUS 24:13-35 **
38. FOR ALLE FOLKESLAG 24:44-53 ***

Print all lessons

Version for printing    
Downloads    
Kontakt oss    
Webmaster