GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

Єсєр їеийхэнд зориулсан Библи судлал

Тайлбар: асуултуудын дєрвєн багануудад эмхэлсэн. Хамгийн хялбар асуултыг нь нэг од * арай хїндэвтэрийг нь хоёр од **, нэлээд хїндийг нь гурван одоор *** тус тус тэмдэглэсэн.

1. Есїс шударга бус зарцтай уулзсан ньМатай 9:9-14
2. Есїс найдваргїй євчтэй хїнтэй уулзсан ньМарк 2:1-12
3. Есїс биеэ їнэлэгч эмэгтэйтэй уулзсан ньЛук 7:36-50
4. Есїс улс тєрчтэй тааралдсан ньМарк 10:17-27
5. Есїсийн сургаал: Тєєрсєн хїїЛук 15:11-24
6. Есїсийн сургаал: Єєр нэгэн тєєрсєн хїїЛук 15:25-32
7. Есїсийн сургаал: Миний хєрш хэн бэ?Лук 10:25-37
8. Есїс 2 дээрэмчинтэй уулзсан ньЛук 23:32-43
9. Итгэл муутай шавьИохан 20:19-29

Print all lessons

Version for printing    
ДАУНЛОУДС    
Холбоо барих    
Webmaster