GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

Луукын Библийн судалгаанууд

Тайлбар: асуултуудын дєрвєн багануудад эмхэлсэн. Хамгийн хялбар асуултыг нь нэг од * арай хїндэвтэрийг нь хоёр од **, нэлээд хїндийг нь гурван одоор *** тус тус тэмдэглэсэн.

1. АРИУН ОХИНООС ХYY МЭНДЭЛНЭ 1:26-38***
2. ТАЛЫН ХОНЬЧИД 2:8-20**
3. АННА БОЛОН СИМЕОН 2:25-38**
4. ЕСҮСИЙН БАГА НАС 2:40-52**
5. ИОХАН БАПТИСТ 3:1-20***
6. САТАН ЕСҮСИЙГ СОРЬСОН НЬ 4:1-13***
7. ГАЙХАМШИГТ ЗАГАСЧЛАЛ 5:1-11**
8. ХЭН НЬ ХАМГИЙН ЖАРГАЛТАЙ ВЭ? 6:2О-26**
9. ӨСТНӨӨ Ч ХАЙРЛА 6:27-38**
10. ЧИНИЙ АМЬДРАЛЫН ҮНДЭС СУУРЬ 6:46-49**
11. НАЙН ХОТЫН БЭЛЭВСЭН ЭМЭГТЭЙ 7:11-17*
12. УУЧЛАЛЫГ АВСАН ЭМЭГТЭЙ 7:36-50*
13. ТАРИАЧНЫ ТУХАЙ СУРГААЛТ ҮЛГЭР 8:4-15**
14. БИ ТАНЫГ ДАГАЯ 9:57-62**
15. Тэнгэр дахь нэр 10: 17-20***
16. САЙХАН СЭТГЭЛТ САМАРИ ХҮН 10:25-37**
17. ҮНЭНДЭЭ ГАНЦХАН ЮМ Л ХЭРЭГТЭЙ 10:38-42**
18. Загас уу могой юу? 11:5-13**
19. ТЭНЭГ БАЯН 12:13-21**
20. .ҮНЭНЧ БА ҮНЭНЧ БУС БООЛ 12:35-48***
21. ҮРЖИЛ ШИМГҮЙ ИНЖРИЙН МОД 13:6-9***
22. БӨГТӨР НУРУУТАЙ ЭМЭГТЭЙН ТУХАЙ 13:10-17**
23. ДАВЧУУ ХААЛГА 13:22-3О***
24. ИХ ЗООГ 14:12-24**
25. ТӨӨРСӨН ХОНИНЫ ТУХАЙ 15:1-7**
26. ТӨӨРСӨН ХҮҮГИЙН ТУХАЙ 15:11-24*
27. ТОМ ХҮҮГИЙН ТУХАЙ 15:25-32**
28. БАЯН ХҮН ЛАЗАР 2-ЫН ТУХАЙ 16:19-31**
29. АРАВ ЭДГЭРЧ НЭГ НЬ АВРАГДАВ 17:11-19*
30. ШҮҮГЧ БЭЛЭВСЭН ЭМЭГТЭЙ 2 18:1-8**
31. ХЭН НЬ ЗӨВТ ВЭ? 18:9-14**
32. МОДОН ДЭЭРХ ТАТВАР ХУРААГЧ 19:1-10*
33. ХАМГИЙН СҮҮЛЧИЙН СУРГААЛТ ЗҮЙРЛЭЛ 20:9-19***
34. ПЕТР ЭЗНЭЭСЭЭ УРВАСАН НЬ 22:31-33; 54-62**
35. МӨНХИЙН УЛСЫН ҮҮД НЭЭГДЛЭЭ 23:32-43*
36. ЕММАУ ХҮРЭХ ЗАМД 24:13-35*
37. БҮХ ҮНДЭСТЭНД 24:44-53**

Print all lessons

Version for printing    
ДАУНЛОУДС    
Холбоо барих    
Webmaster