GT Bible Studies    

    Latvian    


Navigation Glad Tidings Bible Studies

Glad Tidings Bible Studies on Luke's Gospel

Note: In the fourth column are the rankings of the questions. The easiest ones are marked with one *, fairly easy ones with ** and somewhat difficult ones with ***.

Lūkas
1. Piedzimšana no jaunavas 1:26-38***
2. Gani laukā 2:8-10**
3. Anna un Sīmeans 2:25-38**
4. Jēzus kā pusaudzis 2:40-52**
5. Jāņa Kristītāja vēsts 3:7-20***
6. Pirmā Jēzus kalpošanas diena 4:31-37***
7. Lielais loms 5:1-11**
8. Kas ir patiesi laimīgs? 6:20-26**
9. Mīli savu ienaidnieku! 6:27-38**
10. Tavas dzīves pamats 6:45-49**
11. Naines atraitne 7:11-17*
12. Sieviete, kura saņēma lielu piedošanu 7:36-50*
13. Līdzība par sējēju 8:14-15**
14. Es sekošu tev 9:57-62**
15. Vārds debesīs 10:17-20***
16. Labais samarietis 10:25-37**
17. Vienīgā vajadzīgā lieta 10:38-42**
18. Zivs vai čūska? 11:5-13**
19. Bagātais ģeķis 12:13-21**
20. Viens ir uzticams, otrs nav 12:35-48***
21. Neauglīgais vīģes koks 13:6-9***
22. Sieviete ar kupri 13:10-17**
23. Šaurie vārti 13:22-30***
24. Lielās viesības 14:12-24**
25. Pazudusī avs 15:1-7**
26. Pazudušais dēls 15:11-24*
27. Vēl viens pazudušais dēls 15:25-32**
28. Bagātais vīrs un Lācars 16:19-31**
29. Desmit dziedināti, viens pestīts 17:11-19*
30. Neatlaidīgā atraitne 18:1-8**
31. Kurš ir taisnots? 18:9-14**
32. Nodokļu ievācējs kokā 19:1-10*
33. Pēdējā līdzība 20:9-19***
34. Atraitnes ziedojums 21:1-4**
35. Pēteris atsakās atzīt savu Kungu 22:31-33 un 54-62*
36. Paradīzes vārti ir atvērti 23:32-43*
37. Ceļā uz Emmaus 24:13-35**
38. Visām tautām 24:44-53***

Print/view all lessons

Version for printing    
Downloads    
Contact us    
Web-master