GT Bible Studies    

    Estonia    


Navigeerimine Piibliuurimine rõõmusõnumiringis

Johannese evangeeliumi uurimine

Tähelepanu! Neljandas tulbas on märgitud küsimuste raskusaste. Kõige kergemad küsimused on tähistatud ühe tärniga *, üsna kerged kahe tärniga ** ja mõnevõrra raskemad kolme tärniga ***.

1. SÕNA ON JUMAL 1:1-18***
2. ME OLEME LEIDNUD MESSIA! 1:43-51**
3. VESI MUUTUB VEINIKS 2:1-11**
4. JEESUS, PIITS KÄES 2:13-22***
5. VARISER JA VASKMADU 3:1-16**
6. ELAV VESI 4:5-19*
7. IMED, TUNNUSTÄHED JA USK 4:46-54**
8. KÕIGI POOLT HÜLJATUD 5:1-18*
9. ELULEIB 6:1-15**
10. VARJATUD MESSIAS 7:40-52***
11. JEESUS KOHTUNIKUNA 8:1-11*
12. MAAILMA VALGUS 9:1-7; 18-23 ja 35-43**
13. HEA KARJANE 10:1-16***
14. ÜLESTÕUSMINE JA ELU 11:1-5 ja 32-46**
15. NISUIVA SURM 12:23-33***
16. ISSAND TEEB ORJA TÖÖD 13:1-17**
17. TEE, TÕDE JA ELU 14:1-11***
18. TÕELINE VIINAPUU 15:1-11***
19. MURE MUUTUB RÕÕMUKS 16:20-24 ja 32-33***
20. JEESUS PALVETAB OMADE EEST 17:13-21***
21. JEESUS VÕETAKSE KINNI 18:1-14**
22. SEE ON TÄIDETUD! 19:25-30**
23. TÜHJA HAUA JUURES 20:11-18**
24. KUI MA EI NÄE, SIIS MA EI USU! 20:19-29**
25. KAS SA ARMASTAD MIND? 21:15-19**

Print all lessons

printimisversioon    
alla laadimised    
võtke meiega    
veebiülem