GT Bible Studies    

    Dari Persian    


Navigation Glad Tidings Bible Studies


جلسات مطالعۀ ”وقایع خشنود کننده“
راهی ساده برای معرفی عیسی به دوستانتان

مقدمه:

مطالب ”وقایع خشنود کننده“ شامل سوالاتی متناسب برای جلسات مطالعۀ کتاب مقدس است. مخصوصاً برای افرادی که شما می دانید آنها مایل به شناخت بیشتر عیسی هستند. لذا در اینجا شما فرصتی برای انجام این کار مهّم دارید. دوستان خود را دعوت کنید که همراه با شما به مطالعۀ انجیل بپردازند!
مجموعه سوالات ”وقایع خشنود کننده“ در کلیساهای پروتستان بشارتی بسیاری از کشورها استفاده شده است. استفاده از این سوالات در جلسات مطالعۀ کتاب مقدس نباید مشکل باشد حتّی برای آنهایی که هیچ شناخت قبلی ای از کتاب مقدس نداشته باشند.

قواعدکلی:
او فقط سوالات را بخواند، سپس همه چیز را به روح القدس واگذار کند تا او اذهان را برای درک کتاب مقدس باز کند.سرگروه نباید موعظه کند.
یک جلسۀ مطالعۀ کتاب مقدس نباید بیش از یک ساعت و ربع بطول بیانجامد. به موقع شروع و سر وقت تمام کنید.
واین مهّم است زیرا در غیر اینصورت ممکن است که افراد وقت شناس دیگر نیایند.
اگر این اولین بار است که از مجموعه سوالات ”وقایع خشنودکننده“ استفاده می کنید بهتر است با متن های تک ستاره آغاز کنید. اگر احساس می کنید که سوالات زیاد هستند، مجبور نیستید که از همۀ آنها استفاده کنید.امّااگربرخی از آنها را حذف می کنید، آخرین سوال را که معمولاً مهمترین سوال نیز هست را حذف نکنید.
ما سعی می کنیم که اساس مفهوم انجیل را در هر متن داشته باشیم. انجیل فقط نمی گوید که خدا محبت است، بلکه همینطور می گوید که خدا چه بهایی را برای بخشش ما گناهکاران پرداحته است.

نتیجه:
مجموعه سوالات ”وقایع خشنود کننده“از سه طریق به کلیسای شما کمک می کند:
1 - فراهم ساختن یک برنامۀ عالی برای جلسات کوچک مطالعۀ کتاب مقدس
2- پرورش کمک شبان
3- راهنمای انجیل

دورۀ آموزشی:
1- مجموعه سوالات ”وقایع خشنود کننده“چیست؟
2- با انگیزه شروع کنیم.
3- گروه
4- هنگام جلسه
5- برخی مشکلاتی که سر گروه ممکن است با آنها مواجه شود.
۱ - مجموعه سوالات ”وقایع خشنود کننده“ چیست؟
خدمت بشارتی:
شما می توانید با کمک این سوالات، عیسی را به دوستان و خویشان خود معرفی کنید. تاریخ کلیسا به ما می آموزد که همیشه یک جمع کوچک وسیله ای برای بشارت دیگر مردم بوده است.

خدمت معمولی: اگر یک فرد معمولی تمایل به تشکیل یک جلسۀ بشارتی دارد، این موضوع نیاز به آمادگی قبلی او دارد. به هر حال ترتیب دادن یک جلسۀ مطالعۀ ”وقایع خشنود کننده“ بسیار ساده است. شما در کلیسای خود، چنین افرادی رادارید. بیشتر افراد معمولی می توانند در این فعالیت بشارتی شرکت کنند.

شناخت از طریق مکاشفه:
شناخت از طریق مکاشفه صورت می گیرد زیرا جواب این سوالات همیشه متن را برای ما مکشوف می سازد. مردم آنچه را که خودشان کشف کنند بطور مؤثرتری آنرا می آموزند تا آنکه کشفیات دیگران را بشنوند.

یک جایی برای دیدار عیسی:
عیسی کلمه ای است که جسم گردید و این به این معنا است که ما همیشه می توانیم او را در کلمات کتاب مقدس ببینیم. مقصود از جلسات مطالعۀ ”وقایعه خشنود کننده“ اساساً این نیست که دکترین مسیحیت را بیاموزد بلکه این جلسات به مردم اجازه می دهد که منجی زنده را ملاقات کنند. (خود عیسی در خلال مطالعۀ کتاب مقدس با آنها صحبت می کند. آنها را تسلّی می دهد و کمک می کند.(متی۱۸:۲۰)را ببینید.
در یک مصاحبت مسیحی در جایی که غیر مسیحیان نیز حضور دارند. وقتی در بارۀ پیغام کتاب مقدس صحبت می کنیم یک چیزی در بین خود ما نیز اتفاق می افتد. قلبها گشوده می شوند؛ مشکلات در بین دیگر همراهان و خود عیسی تقسیم می شود. و وقتی مصاحبت غنی می شود، مردم دوستان خود را نیز می آورند و جلسات رشد می کنند.

چه تفاوتی بین یک جلسۀ معمولی مطالعۀ کتاب مقدس با جلسۀ مطالعۀ ”وقایع خشنود کننده“ وجود دارد؟
معمولاً انتظار بر این است که افراد حاضر در یک جلسۀ معمولی کتاب مقدس یک شناخت قبلی در مورد مسیحیت داشته باشند. در حالی که در جلسات مطالعۀ ”وقایع خشنود کننده“ اینچنین نیست. این مجموعه سوالات طوری طراحی شده اند که حتی تازه واردین نیز بتوانند فقط با مطالعۀ متن، در مباحث شرکت کنند. همچنین اعضای گروه هدایت می شوند که با کمک این مجموعه سوالات، پاسخگوی سوالات مشابه در زندگی خود نیز باشند.
یک موضوع دیگر: در مطالعات ”وقایع خشنود کننده“ ما به دنبال ”پاسخ صحیح“ نیستیم، بلکه بیشتر می خواهیم که اعضای گروه را تشویق کنیم به بیان آنچه که خود می اندیشند و درک می کنند.

2) با انگیزه شروع کنیم
خادم کلیسا باید باور داشته باشد که افراد عادی نیز می توانند یاد بگیرند که جلسات مطالعاتی ”وقایع خشنود کننده را بهتر از خودشان اداره کنند. همچنین ما از اشتباهات مان نیز درس می گیریم. این مثل تربیت کردن بچه ها است: شما می توانید هر کاری را سریعتر و بهتر از اولاد تان انجام دهید، اما اگر شما این کار را بکنید او هرگز هیچ چیز را نمی آموزد. پولس همواره پس از چند ماه کلیسای تازه تأسیس را به دست نوایمانان(کسانی که به عیسی تازه ایمان می آوردند) می سپرد و آنجا را ترک می کرد ”شما را به خدا و به کلام فیض او می سپارم“ (اعمال۲۰:۳۲)

چرا انجام این کار در زمان ما اینقدر وقت می برد؟
ما می توانیم از تاریخ کلیسا بیاموزیم که در طول دوران بیداری مذهبی، مسیحیان غیر روحانی همواره جماعتهای کوچک را هدایت می کردند. به روح القدس اعتماد کنید! نه شما و نه سر گروه می تواند جلسات مطالعاتی را زنده نگه دارد؛ این کار عیسی و روح القدس است.

3)گروه:
شما می توانید حضور در جلسات مطالعۀ ”وقایع خشنود کننده“ را به تازه واردانی که هر هفته جهت عبادت به کلیسا یا دیگر جلسات می آیند را توصیه کنید. مطلوبترین تعداد نفرات در یک گروه، چهار الی هشت نفر می باشد. اگر دو نفر از مسیحیان، دو نفر دیگر از دوستانشان را دعوت کنند پس شما می توانید یک گروه را تشکیل دهید. وقتی تعداد نفرات به هشت نفر رسید، شما باید به دو گروه تقسیم شوید. اگر این کار را نکنید رشد گروه متوقف می شود ولی اگر این کار را بکنید هر دو گروه رشد خواهند کرد.
زمان هر جلسه و فاصلۀ تشکیل هر جلسه:

یک جلسۀ مطالعاتی نباید از یکساعت و حداکثر یکساعت و ربع تجاوز کند. اگر جلسه به درازا بکشد، افراد خسته شده و کم کم از آمدن پرهیز می کنند. یک گروه می تواند یکبار در هفته و یا یکبار در ماه در هر کجا با هم جمع شوند. همینطور شما می توانید جلسات مطالعۀ ”وقایع خشنود کننده“ را در یک مدت یا ده جلسه و امثالهم محدود کنید.

جزئیات:
دیک خانه: بهتر است که جلسات مطالعاتی را یک فردی غیر از صاحبخانه اداره کند.
یک سر گروه: این کمک بزرگی است که یک سرگروه بتواند افراد را در جلسۀ مطالعاتی راهنمایی کند.
افراد گروه: وضعیت ایده آل این است که نیمی از افراد گروه مسیحی و نیمی دیگر غیر مسیحی باشند اما اگر وضعیت ایده آل برقرار نباشد باز می توانید جلسات را تشکیل دهید. شما میتوانید هر کسی با هر سن وسالی یعنی از ۱۰ تا ۱۰۰ ساله را دعوت کنید.
کتاب مقدس: هر کسی باید یک جلد کتاب مقدس یا یک کپی از متن مورد مطالعه را همراه داشته باشد. همیشه چند نسخه از متن مورد مطالعه را کپی کرده و جهت افراد احتمالی که با خودشان کتاب مقدس نمی آورند آماده داشته باشید.

راهنمای جلسات مطالعۀ ”وقایع خشنود کننده":
جلسات مطالعۀ ”وقایع خشنود کننده“ بر اساس مجموعه سوالاتی است که برای مسیحیان و غیر مسیحیان بطور ممتنع (بیطرفانه) ، نه خیلی سخت و نه خیلی آسان تهیه شده است. برای هر یک از چهار انجیل یک کتاب شامل این مجموعهء سوالات توسط خانم ”مایلز جاناتانین“ فراهم گردیده است.

چای و پذیرایی:

بعد از اتمام جلسه، اجازه دهید افراد جهت رفتن و یا ماندن جهت صرف چای راحت باشند. یک پذیرایی مختصر همراه با چای جهت کسانی که وقت کافی دارند می تواند مناسب باشد. صرف(خوردن) غذا فقط جهت ایام قبل از عید میلاد و یا در دیگر ایام مخصوص، توصیه می شود.

4)هنگام جلسه:
برای اولین بار جلسۀ مطالعۀ کتاب مقدس در منزل یک کسی تشکیل شده است. حال شما چه کار باید بکنید؟
در ابتدا ”قوائد جلسه“ را توضیح دهید:
۱) در طول جلسه، شخص سرگروه به هیچیک از سوالهای خود پاسخ نخواهد داد.
۲) به عبارت دیگر سر گروه هرگز نخواهد گفت که جواب کسی غلط است.
۳) اگر کسی موضوع صحبت را عوض کند سرگروه وظیفه دارد که دوباره مسیر صحبتها را به مسیر درست هدایت کند.
اعضای گروه، متن مورد نظر را در کتاب مقدس به تنهایی مطالعه کنند. سرگروه وظیفه دارد پس از یک دعای کوتاه، توضیحاتی مطابق با کتاب در مورد پیش زمینه و حواشی(جزییات) متن مورد نظر برای اعضای گروه بدهد.
سرگروه یک سوال را مطرح کند، سپس منتظر شنیدن چندین جواب مختلف بشود.
بعنوان یک قانون، پاسخ دادن به سوالات داوطلبانه است. تنها در مورد بچه ها ممکن است سرگروه بتواند با بردن اسم شان از آنها سوال کند. در طول جلسه ما هیچ یادداشتی برنمی داریم(نوت نمیگیریم)، وهمینطور به دیگر قسمتهای کتاب مقدس نیز نگاه نمی کنیم بجزقسمتی که مربوط به همان متن می باشد.
اعضای گروه نباید در حین پاسخ دادن به یک سوال، به سوالات بعدی نیزنگاه کنند. برگۀ سوالات می تواند بعد از اتمام جلسه بین افراد توزیع شود و یا افراد می توانند آن را خریداری نمایند.
اگر جلسه طولانی شود، سر گروه می تواند برخی از سوالات را حذف کند تا بتواند جلسه را سر وقت تمام کند. به هر حال سوال آخر را هرگز حذف نکنید چونکه مهمترین قسمت هر بخش همان سوال آخر است.
اگر سرگروه صداقت داشته باشد، دیگران نیز خواهند داشت.
وقتی سوالات تمام شدند، هر کس می تواند برداشت خود را در مورد آن متن بیان کند. و اکنون در این قسمت سرگروه نیز می تواند نظر خود را بیان کند.
در انتهای جلسه سر گروه می تواند برای مشکلات افراد گروه که در حین جلسه مطرح شده دعا کند.
در پایان جلسه اگر حتی یک نفر از محبت مسیح لمس شده باشد، شما می توانید نتیجۀ جلسه را موفقیت آمیز تلقی کنید.
۵) برخی مشکلاتی که سرگروه ممکن است با آنها مواجه شود: وقتی هیچکس اظهار نظر نمی کند چه می کنید؟
این مشکل در طول دو یا سه سوال اولیه در یک گروه تازه تشکیل شده بروز می کند.
نهراسید! وقتی افراد ببینند که شما پاسخها را نمی دهید، آنها شروع به پاسخ دادن می کنند. معمولاً فقط سرگروه است که گمان می کند سکوت خیلی طولانی شده، در حالیکه دیگران در حال تعمق در متن کتاب مقدس هستند!سکوت در این مورد، سکوتی مثبت است ونه منفی.
- اما اگر هیچکس پاسخی نمی دهد یکبار دیگر سوال را تکرار کنید.
- سوال را به شکل دیگری مطرح کنید.
- بدون دریافت پاسخ، می توانید به سوال بعدی بروید.
اگر شما پاسخ سوال یکی از حضار(اشتراک کننده ها) را نداشته باشید چه خواهید کرد؟
- دیگران را به پاسخ دادن تشویق کنید؛ فرد دیگری ممکن است آنچه راکه شما نمی دانید، بداند.
- قول دهید که برای جلسۀ بعد پاسخ آن سوال را بیابید- و سر قول خود بایستید.
- شما به سادگی می توانید اظهار کنید گرچه که پاسخ را نمی دانید− وسپس ادامه دهید.

وقتی فردی کلّی گویی می کند چه خواهید کرد؟
هرگز بطور مستقیم به هیچیک از افراد گروه نگویید که او اشتباه می کند، چون ممکن است او احساس شرمساری بکند.
دوباره از دیگران سوال کنید؛ معمولاً یک نفر بالاخره پاسخ درست را می یابد.
بپرسید: ”در این متن چه چیزی شما را وادار می کند که اینگونه بیندیشید؟“ و انشاالله او در می یابد که تفکرات او با متن مورد نظر مطابقت ندارد.

اگر افراد از متن خارج شوند چه خواهید کرد؟
همیشه افرادی هستند که چنین می کنند. اگر سرگروه به آنها چنین اجازه ای دهد، در طول این جلسۀ کتاب مقدس هیچکس فیضی نخواهد برد.
برای جلوگیری از این مشکل، در ابتدای جلسه شما باید بگویید: ”در طول این یکساعت سعی می کنیم به کجابرسیم؛ واگر شما به حاشیه بروید، من شما را به متن اصلی بازمی گردانم.“
اگر کسی بخواهد تمام وقت از تجربه های خود صحبت کند بطوری که هیچ ارتباطی با متن نداشته باشد، شما می توانید بگویید: ”خوب! اجازه دهید بقیۀ حکایت شما را در ساعت صرف چای بشنویم و حالا به طرح سوالات بپردازیم.“

اگر یک کسی بجای پاسخ دادن، شروع به موعظه کند چه خواهید کرد؟
-اگر نگران هستید که مبادا چنین وضعی پیش بیاید، پس بهتر است در ابتدای جلسه بگویید: "لطفاً تا حد ممکن جوابهای کوتاه بدهید تا بتوانیم نظریات تعداد بیشتری را بشنویم.“
-در حین موعظۀ چنین شخصی، وقتی او می خواهد نفسی تازه کند، شما می توانید سوال بعدی را مطرح کنید.

وقتی همین شخص هر دفعه سریعتر از دیگران شروع می کند به پاسخ دادن و فرصت تعمق به دیگران را نمیدهد، شما چکار می کنید؟
- بگویید: ”لطفاً اول در دل خود پاسخ دهید و سپس با صدای بلند.“
-به این شخص نگاه نکنید.
-هر دفعه وقتی این فرد صحبتش را تمام کرد، نظر دیگران را هم بپرسید.
-با این شخص در خلوت در مورد این مشکل صحبت کنید.

وقتی در مورد برخی مسائل اساسی اختلاف نظر وجود داشته باشد چه خواهید کرد؟
این مسئله بندرت اتفاق می افتد اما اگر اتفاق افتاد:
-هر دو نقطه نظر را بطور مختصر بیان کنید.
-سعی کنید هر دو نظریه را در متن بررسی کنید.
-بپذیرید که اختلاف نظر دارید و سپس ادامه دهی.
- اگر موضوع خیلی مهم است شما می توانید از شبان خود بخواهید که در جلسۀ آینده در جمع شما حاضر شود و در مورد آن موضوع توضیح دهد؛ یا از افراد بخواهید که در مورد موضوع مورد بحث بیشتر مطالعه کنند.

شما چه خواهید کرد وقتی یکی از اعضاء جلسه هیچگاه حتی یک کلمه هم حرف نمی زند؟
-سعی کنید بفهمید که آیا این شخص واقعاً مایل است ساکت باشد؟ آنهایی که دوست دارند فقط بنشینند، معمولاً به سر گروه نگاه نمی کنند. آنها را به صحبت کردن مجبور نکنید.
-آنهایی که دوست دارند یک چیزی بگویند اما امکان آنرا پیدا نمی کنند معمولاً به سرگروه نگاه می کنند. شما می توانید آنها را به بیان نقطه نظرات شان تشویق کنید.

Version for printing    
Downloads    
Contact us    
Webmaster